PaĽdziernik 2014
pnwtśrczptsond
 
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 

IANTD - International Association of Nitrox and Technical Divers (międzynarodowe stowarzyszenie nurków nitroksowych i technicznych) jest jedną z dwóch największych organizcji, oferujących kompleksowy system szkolenia rekreacyjnych i technicznych nurków na świecie.

Kursy IANTD:

 • Open Water Diver oraz Open Water Nitrox Diver
 • Advanced Open Water Diver
 • Rescue Diver
 • Divemaster
 • EANx Diver
 • Deep Diver
 • Advanced EANx Diver
 • Advanced Recreational Trimix Diver

Open Water Diver i Open Water Nitrox Diver

Program jest przewidziany dla tych, którzy zamierzają zostać płetwonurkami i chcą nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu SCUBA. Program kładzie szczególny nacisk na wpojenie podstawowej wiedzy oraz nauczenie podstawowych umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia bezpiecznego nurkowania i odkrywania wyzwań oraz ciekawostek podwodnego świata. Po ukończeniu programu Open Water Nitrox Diver nurek jest przygotowany do odychania pod wodą sprężonym powietrzem lub mieszaninami gazowymi typu EANx o zawartości tlenu od 21% do 40%. Po ukończeniu szkolenia nurek może nurkować na maksymalną głębokość 21 metrów.

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat lub 15 lat z pisemną zgodą rodziów lub opiekunów. Dla stopnia młodzieżowego konieczne jest ukończenie 12 lat. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

Advanced Open Water Diver

Program stanowi kontynuację nauki, umożliwiając nurkowi IANTD Open Water (Nitrox) Diver rozwijanie swoich miejętności poprzez zdobywanie doświadczenia w warunkach kontrolowanych.
Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 30 metrów.

Wmagania wstępne: kandydat musi mieć licencję Open Water (Nitrox) Diver lub inną odpowiadającą poziomowi podstawowemu. Mieć ukończone 18 lat lub 15 za zgodą rodziców lub opiekunów. Dla stopnia młodzieżowego konieczne jest ukończenie 12 lat.

Zajęcia praktyczne:
 1. Rozwijanie i prezentowanie kontroli pływalności poprzez wykonanie zawiśnięcia w toni oraz trzymanie właściwego tempa wynurzania.
 2. Zaplanowanie zapasu gazu.
 3. Wykonanie przynajmniej pięciu nurkowań ćwiczeniowych następującego typu: powyżej poziomu morza, poszukiwanie i ratownictwo, wydobywanie, nurkowanie w prądzie, nurkowanie nocne, głębokie, na wraku (bez penetracji), w rzece, pomiarowe, symulowanymi przystankami dekompresyjnymi, z nawigacją na kompas, nurkowanie z łodzi oraz z brzegu.
 4. Wykonanie przynajmniej jednego awaryjnego wynurzenia, z procedurą dzielenia się gazem, rzy wykorzystaniu zapasowego drugiego stonia. Partnerzy płyną ku sobie pokonując dystans przynajmniej 12 metrów (bez oddychania, z powolnym wydechem) po czy rozpoczynają procedurę dzielenia się gazem używając drugiego stopnia dawcy.

Rescue Diver

Program rozwija umiejęności ratowania partnera oraz samoratownictwa.

Wymagania wtępne: stopień IANTD Advanced Open Water Diver lub zalogowane przynajmniej 10 nurkowań, kandydat musi mieć licencję Diving First Aid oraz Oxygen Provider, ukończone 18 lat.
Kursy Diver First Aid oraz Oxygen Provider mogą być robione równolegle z kursem Rescue Diver.

EANx Diver

Program polega na przekazaniu nurkom rekreacyjnym wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykorzystania stuznych mieszanin gazowych typu EANx przy nurkowaniach w granicach głębokości do 39 metrów. Nurek jest przygotowany do użycia specjalnych tabel dekompresyjnych dla danych mieszanek lub tabel i komputerów powietrznych.

Wymagania wstępne: kandydat musi mieć licencję Open Water Divera, ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądĽ opiekunów prawnych. Dla programów stopnia Młodzieżowego knieczne jest ukończone 12 lat. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

Deep Diver

Program plega na przygotowaniu odpowiedzialnego nurka, który planuje nurkowania na maksymalną głębokość 39 metrów z użyciem sprężonego powietrza. Program IANTD Deep Diver uczy procedur, technik, daje wiedzę teoretyczną oraz uczy planowania nurkowań głębokich.

Wymagania wstępne: kandydat musi mieć licencję IANTD Advanced Open Water Diver lub równorzędną, ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądĽ opiekunów prawnych. Dla programów stopnia Młodzieżowego knieczne jest ukończone 12 lat. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

Advanced EANx Diver

Program polega na rozwijaniu umiejętności i wiedzy nurka dotyczącej użycia mieszanin typu EANx w nurkowaniu rekreacyjnym. Dodatkowo rozwija spawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie asad nurkowania przy użyciu mieszanin o wyższej zawartości tlenu. Program uczy wykozystania mieszanin o wyższej zawartości tlenu w zakresie o 21% do 50%. Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 42 metrów, w tym dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszonej na EANx 50 wynoszącym 15 minut.

Wymagania wstępne: kandydat musi mieć licencję IANTD EANx Diver oraz Deep Diver i posiadać minimum 25 zalogowanych nurkowań lub wystarczające doświadczenie w nurowaniu, pozwalające przkonać instruktora, że uczestnik kursu ma możliwości i wiedzę do kontynuownia szkolenia na tym poziomie. Ukończone 18 lat lub 15 lat z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Ważne badania dopuszczające do nurkowania.

Divemaster

Program stanowi kontynuację kształcenia dla osób chcących nadzorować nurków IANTD na poziomie Open Water Diver, EANx Diver, Advanced EANx Diver oraz Deep Diver. IANTD Divemaster może nadzorować, wspierać oraz asystować przy wszystkich programach IANTD Open Water Diver, jednakże sam nie może powadzić ćwiczeń, chyba, że pod kontrolą odpowiedniego instruktora IANTD.

Wymagania wstępne: stopień IANTD Advanced EANx, Diver First Aid, Oxygen Provider oraz Rescue lub stopień równoważny. Zaleceane jest posiadanie uprawnień w dwóch dowolnych Programach Specjalizacynych IANTD. Kandydat musi mieć udoumentowane przynajmniej 60 wykonanych nurkowań oraz ukończone 18 lat. Ważne badania lekarskie dopuszczające do płetwonurkowania.

Advanced Recreational Trimix Diver

Program polega na przekazaniu nurkom rekreacyjnym wiedzy dotyczącej wykorzystania sztucznych mieszanin gazowych typu Trimix do ograniczenia Ekwiwalentnej Głębokości Narkotycznej (END) do wartości nie większej niż 24 metry Nurkowanie może być wykonywane przy wykorzystaniu odpowiednich tabel lub komputerów. Program IANTD Recreational Trimix Diver może być organizowany osobno lub może być połączony z różnymi programami IANTD Advanced oraz ze Specjalnościami IANTD.

Program uczy wykorzystania rekreacyjnych mieszanin gazowych zawierających pomiędzy 21% a 40% tlenu, z zawatrością helu dającą END nie większe niż 24 metry.

Program przygotowuje nurka do nurkowań bezdekompresyjnych z wykożystaniem Trimixu Rekreacyjnego w zakresie głębokości do 30 metrów (lub głębiej - do głębokości zgodnej ze stopniem wyszkolenia uczestnika kursu).

Wymagania wstępne: kandydat musi mieć licencję IANTD Advanced Open Water Diver lub równorzędną oraz EANx Diver lub równorzędną. Kandydat musi mieć zalogowane minimum 15 nurkowań, ukończone 18 lat lub 15 lat za zgodą rodziców lu opiekunów prawnych, ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.